Η κορυφαία ζωντανή μαγιά στον κόσμο

– Η πρώτη ζωντανή μαγιά με έγκριση από την ΕΕ για χρήση σε:

* Αγελάδες
* Παχυνόμενους μόσχους
* Μοσχαράκια                                                                                                                                                                                   * Αιγοπρόβατα

– Για χρήση καθόλη τη διάρκεια του έτους

 

Η διατήρηση της υγείας της μεγάλης κοιλίας επηρεάζει την :

* Πρόσληψη ξηράς ουσίας
* Πέψη των κυτταρινών
* Σταθερό περιβάλλον στη Μεγάλη Κοιλία
* Γαλακτοπαραγωγή
* Αποτελεσματική μετατρεψιμότητα της τροφής
* Ημερήσια αύξηση βάρους