ΑΝΑΛΥΣΗ:

  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗ ΑΓΕΛΑΔΩΝ VF-100     48%
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 300              28%
ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ                 24%

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ανά 25 κιλά
188 gr BIOPLEX ZINC ( ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 15 % )